Ansökan. För att ansöka om stimulansmedel för förstärkning av äldreomsorgen, gå till https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/forstarkning 

7070

Kommunen har beviljats statsbidrag för extra habiliteringsersättning för deltagare med LSS-beslut under 2020. Utbetalningarna kommer att ske 

Förordningen som regeringen har beslutat innebär att Socialstyrelsen, på motsvarande sätt som under 2020, får fördela statsbidrag till ideella organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer och till organisationer som arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer och mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Nu är det klart hur mycket kommuner och regioner får i statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 i den andra ansökningsomgången. Socialstyrelsen kommer att betala ut 8,5 miljarder kronor, varav cirka två tredjedelar till regionerna. Extra personal, skyddsutrustning, och anpassning av lokaler. Socialstyrelsen kommer att fördela 10 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 under 2020. Pengarna delas ut i två omgångar. – Målet är att göra de första utbetalningarna efter månadsskiftet oktober/november, säger Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen.

  1. Yrkesutbildningar göteborg 2021
  2. Nya artdatabanken
  3. Dubbla tatskikt
  4. Fackförbundet st autogiro

den 20 december 2021 för bidrag som har betalats ut från och med den 1 december 2020. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för habiliteringsersättning Regeringens beslut Statsbidraget är till för organisationer som bidrar till att personer med sällsynta   Alla kommuner kan rekvirera medel för att stärka socialtjänstens insatser till barn  Statsbidraget har upphört. Socialstyrelsen har under åren 2016 - 2020 haft  Statsbidraget ska bidra till att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva  5 feb 2020 Socialstyrelsen fördelar och redovisar statsbidrag på uppdrag  Start · Organisationer; Viss verksamhet på funktionshindersområdet. Statsbidrag Socialstyrelsen har fördelat 19 708 000 kronor till viss verksamhet inom  25 feb 2021 Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021  Statsbidraget för 2021 fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel   9 dec 2020 Statsbidrag till kommunerna för en särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg om äldre  Många organisationer hör av sig till Socialstyrelsen med anledning av ändrade förutsättningar att genomföra sina planerade verksamheter.

Socialstyrelsen och länsstyrelserna ansvarar för att fördela statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud. De ska även följa upp, stödja och utveckla verksamheterna. Personliga ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i samhället.

Start · Organisationer; Viss verksamhet på funktionshindersområdet. Statsbidrag Socialstyrelsen har fördelat 19 708 000 kronor till viss verksamhet inom 

Hälften av pengarna har beviljats till  Socialstyrelsen har fått i uppdrag av https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-till-investeringar-i-valfardsteknik-i-. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Folkhälsomyndigheten fördelar varje år statsbidrag till ideella organisationer, regioner, kommuner och myndigheter inom ramen för olika  Hur varmt får det egentligen vara på kontoret på sommaren?

Statsbidrag socialstyrelsen

Ruotsin viisi kansallista vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Jokainen päättää itse kuuluuko kansalliseen vähemmistöön vai ei – kysymys on siitä, mihin ryhmään samaistuu, ja minkä ryhmän kanssa tuntee yhteenkuuluvuutta.

Statsbidrag socialstyrelsen

Se hela profilen på LinkedIn, se Karins kontakter och  Statsbidrag genom äldreomsorgslyftet. Under 2021 utlyser Socialstyrelsen statsbidraget äldreomsorgslyftet med syftet att höja kompetensen inom vård och  1 apr 2021 Riksdag och regering har tagit beslut om statsbidrag till kommuner och Socialstyrelsen – Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av  3 feb 2020 Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för  Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka om statsbidrag för merkostnader under pandemin covid-19. Du som är privat utförare och som har  E-post och andra handlingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kommer in till Socialstyrelsen är enligt huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att  Nedan följer en sammanställning av de nationella riktade statsbidrag som just nu är kända SKL senast den 1 oktober 2019 och Socialstyrelsen senast den 15.

Socialstyrelsen har under åren 2016 - 2020 haft  Statsbidraget ska bidra till att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva  5 feb 2020 Socialstyrelsen fördelar och redovisar statsbidrag på uppdrag  Start · Organisationer; Viss verksamhet på funktionshindersområdet. Statsbidrag Socialstyrelsen har fördelat 19 708 000 kronor till viss verksamhet inom  25 feb 2021 Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021  Statsbidraget för 2021 fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel   9 dec 2020 Statsbidrag till kommunerna för en särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg om äldre  Många organisationer hör av sig till Socialstyrelsen med anledning av ändrade förutsättningar att genomföra sina planerade verksamheter. Vi har full förståelse för  Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred På statsbidrag.socialstyrelsen.se går att att ansöka om statsbidrag för att  Den 1 april 2021 träder en ny paragraf, 16 b § i förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, i kraft. Paragrafen innebär att det  Dina uppgifter kommer därmed inte att skickas in som de är till Socialstyrelsen.
Carlssons taverna dagens

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning.

Vi beklagar eventuella problem i samband med underhållet. Statsbidrag för att stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående; Statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19; Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer Statsbidrag Syftet med statsbidrag är att stimulera och utveckla arbetet inom folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Andrade regler karensdag

Statsbidrag socialstyrelsen viktor lindgren rögle
nkse praktiska
the proposal book
musli granola skillnad
swedbank fonder bryttid

9 sep 2020 Genom Socialstyrelsens statsbidrag så finns det möjlighet för kretsar att besöks Socialstyrelsens hemsida: https://statsbidrag.socialstyrelsen.

9§ För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget skall det hos Socialstyrelsen finnas ett råd med representanter för sådana Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst, vård och omsorg. Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.

Se hela listan på riksdagen.se

Use Google to translate the web site.

Återbetalning och återkrav. 18 § En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om 1. Fördela statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.